dinotec Net+

Uživanje u najčistijoj vodi! / Einfach bestes Wasser genießen!                       

Odlučite se za broj jedan dinotecNET+  vodeći sistem upravljanja bazenima i Spa.

Uživajte u optimalnom kvalitetu vode preko potpuno automatskog sistema dinotecNET+ koji Vam omogućava upravljanje i regulaciju  celokupnih higijenskih parametara za prečišćavanje vode, temperature, upravljanje atrakcijama, filtracijom, itd.

Pomoću modernog uređaja merne i regulacione tehnike i preciznog doziranja smanjuju se troškovi i potrebno vreme za održavanje bazena. Upravljanje je jednostavno i prilagodljivo Vašim željama i potrebama. Jasan meni omogućuje transparentan i brz proces upravljanja. U skladu sa Vašim željama, upravljanje i dijagnostika se može vršiti preko inteneta ili Vašeg mobilnog telefona.

Kompletan monitoring (sve pod kontrolom)
Kućište uređaja sa ekranom osetljivim na dodir, dijagonale 16 cm predstavlja srce dinotecNET+. Celokupni tehnološki proces bazena se kontroliše putem ovog centra. Svi procesi i higijenski parametri su jasno i sažeto osmišljeni i prikazani, po potrebi se može postaviti dodatni displej na različite lokacije, npr. na recepciji, prostoriji nadzornika bazena ili u neposrednoj blizini bazena. Displej se može naručiti na zahtev u različitim veličinama.

Upravljanje putem touch screena osetljivog na dodir
Dodirom prsta se upravlja svim procesima koji se prikažu na ekranu.

Modularni dizajn
Odgovarajući modul je integrisan u kućište uređaja i za svaku željenu funkciju, kojom se upravlja, postoje odgovarajući uređaji ugrađeni u sistemu.

Više od merne, regulacione i dozirne tehnike! Potpuno adaptirano upravljanje bazenom, kompletno iskonfigurisano. dinotecNET+ ready: • Najbolji kvalitet vode • Sistem koji razmišlja • Potpuno opremljen (upravljanje atrakcijama, filterima, kompenzacionim rezervoarom, itd.) • dinoREMOTE daljinsko upravljanje • Regulacija temperature, opciono regulisanje solarnog sistema• • Opciono upravljanje elektrolizerom na licu mesta (in situ) • Udobnost pri rukovanju • Korišćenje sredstava za prečišćavanje vode na osnovu zahteva • Mogućnost proširenja za buduće tehničke zahteve • ECO režim ready“ znači da dobijate potpuno podešen sistem za upravljanje Vašim bazenom. Složeno sastavljanje sistema predstavlja prošlost. Istovremeno, sistem pruža maksimalan prostora za pojedinačno prilagođavanje. Mogućnost izbora načina prečišćavanja vode – da li želite sa Poolcare-om ili hlorom. Sistem Vam dopušta da izaberete uz odgovorajuću mernu opremu, koja mora biti priključena. Pored toga, sistem se može kasnije prilagoditi pomoću dodatnih opcija. Svi modeli su opremljeni sa 5.7 touch screen-om u boji. Jasna, jednostavna stuktura menija dozvoljava sagledne operacije. Sve funkcije i parametri su jasno i precizno prikazani. Spremno za dinoREMOTE: plaćanjem male naknade za aktivaciju iskoristite prednosti sigurnog daljinskog upravljanja / daljinskog održavanja dinoREMOTE.

Doziranje se precizno reguliše putem peristaltičkih dozirnih pumpi dinodos START LEVEL BUS koje imaju koračni motor koji se ne troši i integrisano merenje nivoa uklj. slanje signala ispražnjenosti i rezerve u rezervoarima. Odabir mesta postavljanja touch panela prepuštamo Vama – mašinska sala ili bazenska dvorana.