DDE membranska pumpa

Uređaj „dinodos digital economy“ je kompaktna membranska dozirna pumpa sa koračnim regulacijom brzine motora Stepper Motor Drive i inteligentnom regulacijom elektronike sa dozirnim opsegom 0.006 to 6.0l/h. Zahvaljujući koračnom motoru, „dinodos digital economy“ dozirne pumpe uvek rade sa punim hodom kako bi obezbedile optimalno i precizno doziranje. Zahvaljujući koračnom motornom pogonu, niskom pulsiranju, moguće je kontinuirano doziranje, čak i pri maloj količini doziranja kod nivoa zapreminskog protoka. Fleksibilna montažna ploča omogućava zidne i podne instalacije bez dodatne montažne opreme. Brzina pritisnog hoda (analogna dozirnoj količini) ili ml/impulsu, podešena je od 0,01% do 100% maks. performansi dozirne pumpe putem rotacionog dugmeta na prednjoj strani.

Dozirna glava se sastoji iz:
– Robusne i otporne magnetne PTFE membrane
– Dupli ventili za maksimalnu preciznost doziranja
– Ventilaciona vosovina za jednostavno pokretanje ili ventilaciju.

Radni režimi: • Ručno doziranje (podešavanje 0.01%-100%) • Doziranje na osnovu količine preko impulsnog ulaza
Ostale funkcije: • Ventilaciono dugme (100%) za ventilaciju ili puštanje u rad • Prekidač Ručni/Impulsni ulaz • Status LED za ručni ili impulsni rad • Mehanička brava za sprečavanje neovlašćenog korišćenja

Ulazi/Izlazi: • Ulaz za impulsni ulaz i izlaz pokretanje/prekid • Ulaz za jednostepeni nivo monitoringa