dinodos START

Peristaltička dozirna pumpa dinodos START

Mikroprocesori kontrolisana peristaltička dozirna pumpa za automatsko dodavanje bilo koje vrste tečnih medija, čak i minimalnim količinama. Sa koračnim motorom i neprekidnim digitalnim upravljanjem brzine. Primenjuje se kontinuirani rad sa mrežnim naponom 230V.

Aktiviranje pritiskom na taster, prebacivanje kontakata (uklj./isklj.), struja (0 (4) -20mA, ulazna ili silazna linearno) i regulacija frekvencije. Pumpa nudi širok opseg kapaciteta od 45 do 11000 ml/h pri maksimalnom pritisku od 1,5 bara. Opseg snabdevanja je beskrajno promenljiv preko regulatora ili dva potenciometra na pumpi. Sa integrisanom dozirnom pumpom crevom (d 8mm) i cevnim priključkom (4/6 mm).

Ulaz za kanistere sa niskim nivoom signala i izlazne greške su na raspolaganju, slomljena cev se automatski detektuje.

Pumpa obezbeđuje kontinuirani rad i odlikuje se visokom toplotnom otpornošću. Ventilacija je jednostavna pritiskom na dugme i može dozirati od oko 100 % kapaciteta u minuti, takođe pritiskom na dugme. Radni uslovi se signaliziraju putem LEDa.

Garancija 2 godine