Easyfloc 12

Easyfloc 12 dozirni uređaj – osnova za vrhunski kvalitet vode!

Jednostavna i efikasna flokulacija sa pametnim uređajem Easyfloc 12. Parametri za cirkulacionu pumpu (m³/h) i opsega doziranja (ml/m³) se podešavaju preko korisničkog interfejsa. Nisu neophodna zamorna volumetrijska merenja. Potrebna količina flokulanta se automatski obračunava i dodaje. Flokulant se dodaje na usisnoj strani pumpe kako bi se obezbedilo optimalno mešanje flokulanta u cirkulaciji.

Eko rad: odgovarajući ulazni signal omogućava da uređaj Easifloc 12 detektuje sate van špica i shodno tome smanji doziranje. Zahvaljujući šaj za doziranje flokulacije za jednu cirkulaciju filtera. Uređaj pokriva područja kapaciteta od 10 do 800 m3/h (sa dozirnim kapacitetom od 1.5 ml/m³). Prilagođena struktura menija omogućava podešavanje sistema putem displeja.

Uređaj Easyfloc 12 se isporučuje izmontiran kao kompletan sistem na zidnom montažnom držaču, sa usisnom opremom uklj. prekidač na plovak za nizak nivo regulacije, injekcioni ventil i opremu za povezivanje.

Napon: 230V, 50/60Hz
Max. pritisak: 1.5 bar
Kapacitet doziranja: Kapacitet doziranja 0.1 – 1.5 cm³/m³