ph-Control S

pH control S kompletan uređaj

Mikroprocesorski kontrolni, kompaktni merno-regulacioni uređaj sa integrisanim dozirnim sistemom za korekciju pH vrednosti u bazenima i whirlpool-ima (SMANJENJE / POVEĆANJE po izboru).

Uređaj se sastoji iz: pH merno-regulacionog sistema u kompaktnoj konstrukciji sa alfa numeričkim displejem

Sa dinodos TOP peristaltičkim dozirnim pumpama sa koračnim motorom, max. pritiska 1,5 bara, sa detekcijom curenja, alarmnim prikazom, funkcijom sigurnosnog isključivanja, setom cevi za pumpu usisnim vodom, dozirnim ventilom i dozirnom linijom.

Komplet sa protočnom mernom ćelijom, monitoringom analiziranih uzoraka vode, pH sondom, i priborom za priključivanje.

Uređaj je fabrički testiran i izmontiran za priključivanje na zidni montažni držač, spreman za priključivanje, uključena je oprema za priključivanje.