Poolcontrol DYNAMICS professional

  • Automatski uredjaj za merenje, regulaciju i doziranje hlora i pH u vodi (za javne bazene)

Mikroprocesorski kontrolisani merno-regulacioni uređaj, za doziranje dezinficijenasa na bazi hlora i sredstva za korekciju pH vrednosti, sa dodatnim „potenciostatičkim mernim modulom“.

Dizajnirani poklopac pruža zaštitu uredjaja. Osvetljeni grafički displej, velikog formata sa jasno podesivim tekst menijem. pH kalibracija može da se izvrši pojedinačno za svaku tačku, ili kao kalibracija u dve tačke.

Mogućnost postavljanja zaštitne lozinke za rad. Status rada, upozorenje i alarmne poruke se prikazuju u obliku jasno prikazanog teksta.

Uredjaj se isporučuje u kompletu sa:

• pH sondom

• Hlor sondom

• Redox sondom (otpornom na habanje)

• 2 dinodos START peristaltičke dozirne pumpe (do 9l/h) za dezinfekciju i pH redukciju

• 2 čvrsta usisna voda uklj. upozorenje kod pražnjenja uređaja,

• 2 injekciona ventila

• Mernom opremom / dozirnom opremom.

 Uređaj je fabrički testiran i izmontiran, spreman za priključivanje (uključena je oprema za priključivanje).