Poolcontrol DYNAMICS RX/pH

Automatski uredjaj za merenje, regulaciju i doziranje hlora i pH u vodi

Mikroprocesorski kontrolisani merno-regulacioni uređaj, za doziranje dezinficijenasa (redox potencijal) i pH, sa dodatnim „potenciostatičkim mernim modulom“.

Dizajnirani poklopac pruža zaštitu uredjaja.

Osvetljeni grafički displej, velikog formata sa jasno podesivim tekst menijem.

pH kalibracija može da se izvrši pojedinačno za svaku tačku, ili kao kalibracija u dve tačke.

Mogućnost postavljanja zaštitne lozinke za rad.

Status rada, upozorenje i alarmne poruke se prikazuju u obliku jasno prikazanog teksta.

Uredjaj se isporučuje u kompletu sa:

• pH sondom

• Redox sondom (otpornom na habanje)

• 2 dinodos EASY peristaltičke dozirne pumpe (do 4,5l/h) za dezinfekciju i pH redukciju

• 2 usisna voda, fleksibilna

• 2 injekciona ventila

• Mernom opremom / dozirnom opremom.

 Uređaj je fabrički testiran i montiran, spreman za priključivanje (uključena je oprema za priključivanje).