dinochlorine

Dezinfekciono sredstvo dinohlorin

Tečno, neorgansko hlorno sredstvo sa sadržajem aktivnog hlora od oko 13% za dezinfekciju bazenske i pijaće vode po DIN-u 19643 i TrinkwV 2001 standardima. Dugotrajan proizvod sa stabilizovanom tvrdoćom.

Težina pakovanja: 28 kg.

Primena: Doziranje zavisi od potrebe i zahteva. Preporučen sadržaj slobodnog hlora u bazenskoj vodi leži između 0,3 – 0,6 mg/l. Dodavanje se reguliše po DIN standardu 19643 i po TrinkwV 2001.
Napomena: Bezbedno koristiti dezinficijens. Pre korišćenja pročitajte etiketu sa upozorenjima i podatke o proizvodu.