dinotechlor 90 Multitab

Triplex tablet – All in one

Sredstvo za dezinfekciju (područje primene privatni i javni bazeni). Sporo rastvorne organske hlorne tablete sa sadržajem aktivnog hlora od oko 90 %, za dezinfekciju, zaštitu od algi i flokulaciju bazenske vode (bez ostatka).

Doziranje: ručno.

Dezinfekcija, flokulacija i algicid – organske, sporo otapajuće hlorne tablete (200g) sa sadržajem aktivnog hlora od oko 90% za dezinfekciju, sa algicidnim i flokulantskim dejstvom.
Sastavne komponente preparata omogućavaju istovremenu dezinfekciju, flokulaciju, tretman protiv algi.

Količina doziranja: Zavisi od različitih faktora (br. kupača, klimatskih uslova, itd). Preporučuje se 1 tableta (200 g) / 30 m³ za 5 – 10 dana.

Težina pakovanja: 1 kg.