Hemijski tretman vode

Dozvoljene granice za hlor u bazenskoj vodi: 0,3 – 0,6 mg/l, a za PH se kreće od 7,2 – 7,6. (optimalno 7,2). Za regulisanje pH se koristi dinominus, 80 g/10 m3, koji snižava pH (kiselost) vode kada je veća od 7,6. Za dezinfekciju vode: Nova Power, odnosno „šok hlor“, koji se dozira 100-200g/10m3 nedeljno. Sredstvo sa koagulacionim svojstvima koje služi da se nečistoća iz vode formira u flokule i zadrži pri prolasku kroz filter: dinofloc – dozira se po potrebi, 3-5cm3/10m3 (u zavisnosti od meteoroloških uslova, filtracije, broja kupača…). Sredstvo za sprečavanje stvaranja algi: dinolgin – 20cm3/10m3, koristi se jednom nedeljno. Tablete za dezinfekciju dinotechlor 90 MULTITAB, 1 tableta/30m3 na 5 dana. Tečno sredstvo za održavanje vode je Nova Crystal.