Nova Crystal Alfa i Omega

Formula za pametno održavanje bazena (sistem bez hlora):

1x NOVA CRYSTAL = 6 meseci kupanja

Sredstvo za dezinfekciju vode (područje privatnih bazena). Tečni sistem dugačkog vremena za tretman vode za dezinfekciju bazenske vode bez hlora u spoljašnjim i unutrašnjim bazenima. Čista voda do 6 nedelja bez dodatka drugih dezinfekcionih sredstava. Ovo je moguće uz pomoc depo efekta (rezidualnog dejstva), koje u vodi stvara NOVA CRYSTAL Alpha i Omega, tako sto onemogucavaju dalje razmnožavanje mikroorganizama (bakterija, gljivica, itd.). Čak i sa novim mikrobiološkim onečišćenjem, Nova Crystal sredstvo opkoljava mikroorganizme i sprečava njihovo dalje širenje u vodi.

Dvokomponentni sistem sastoji se iz NOVA CRYSTAL Alpha i NOVA CRYSTAL Omega. Pouzdano štiti od algi, gljivica i bakterija.

Kratko uputstvo za primenu promotivnog seta Nova Crystal:

Izvršite šok hlor (npr. sa granulama i tabletama je potrebna količina cca. 100 – 150 za 10 m³ zapremine bazena, zatim je potrebno da izvršite filtraciju u trajanju od 24 h (kontinuiranu)). Sledećeg dana dodajte komponentu NOVA CRYSTAL Alpha u bazensku vodu (1 l/ 20 – 25 m³). U toku sledećih 4 – 6 sedmica (u zavisnosti od vremenskih uslova), samo je potrebno da izvršavate proveru pH vrednosti i da je podešavate da bude u granicama od pH 7.0 – 7.4.

Nakon 4 – 6 sedmica ponovo izvršite šok hlor, postupak je isti. Narednog dana dodajte komponentu NOVA CRYSTAL Omega u količini od 1 l/ 20 – 25 m³.

NOVA CRYSTAL Alpha i Omega se naizmenično doziraju u bazensku vodu svakih 4 – 6 sedmica 1 l/ 20 – 25 m³.

Prednosti proizvoda Nova Crystal:

 -kristalno čista voda

-nema iritacije očiju i kože

-visok stepen dezinfekcije

-dugačko rezidualno dejstvo (depo efekat)

-optimalan za osetljivu kožu i za ljude koji su skloni alergijama

-štiti od bakterija i gljivica

-sprečava rast algi

-može da se koristi i kao sredstvo za prezimljavanje

-štiti bazen i onda kada ste odsutni na duži vremenki period

-idealno je sredstvo i za korišćenje kod fontana, ne peni.

Težina pakovanja:

– set Nova Crystal 20  : 2x 1.0 l Alpha/Omega, za bazene od V =20 – 25 m³;

– set Nova Crystal 50  :  2×2.5 l Alpha/Omega, za bazene od V =50 – 60 m³.