Poolcare Oxa

Sredstvo za dezinfekciju bez hlora (na bazi aktivnog kiseonika)

Tečno, dezinfekciono sredstvo bez hlora bazirano na 34% rastvoru hidrogen peroksida (aktivni kiseonik), za održavanje bazenske vode i prevenciju od razvoja algi.
Pakovanje: 25 kg.

Primena: doziranje je po potrebi, u zavisnosti od stepena nečistoće. Preporučena koncentracija Poolcare OXA liquid u bazenskoj vodi je između 20 – 40 mg/l.

Napomena: Bezbedno koristiti dezinficijens. Pre korišćenja pročitajte etiketu i podatke o proizvodu.