Sa Dinotec sistemima, pijaća voda je čista kao planinska