Studije

Za vas radimo detaljne studije održavanja sistema bazena i sistema za distribuciju pijaće vode, a na osnovu potreba za prečišćavanjem. Naša rešenja obuhvataju analizu kvaliteta voda kojim raspolažete, kao i sve relevantne analize isplativosti u periodu eksploatacije.

Studija je prilagođena tehničkim kapacitetima naručioca, kao i finansijskim kapacitetima izdataka za održavanje sistema u srednjoročnom ili dugoročnom periodu.