Uređaji za filtriranje

Dinotec uređaji za filtriranje bazenske vode dele se na uređaje za privatne i uređaje za javne bazene. U ponudi su savremeni filteri za prečišćavanje.