Usluge

Sve naše usluge odnose se na održavanje i prečišćavanje bazena kao i prečišćavanje pijaće vode. Pružamo usluge projektovanja i izrade studija.

Projektovanje: prema vašem zahtevu radimo izradu projektne dokumentacije za prečišćavanje bazenske ili pijaće vode.

Studije: radimo detaljne studije održavanja sistema bazena i sistema za distribuciju pijaće vode, a na osnovu potreba za prečišćavanjem. Naša rešenja obuhvataju analizu kvaliteta voda kojim raspolažete, kao i sve relevantne analize isplativosti u periodu eksploatacije. Studija je prilagođena tehničkim kapacitetima naručioca, kao i finansijskim kapacitetima izdataka za održavanje sistema u srednjoročnom ili dugoročnom periodu.