Peristaltička dozirna pumpa dinodos START

Mikroprocesori kontrolisana peristaltička dozirna pumpa za automatsko dodavanje bilo koje vrste tečnih medija, čak i u minimalnim količinama. Sa koračnim motorom i neprekidnim digitalnim upravljanjem brzine. Primenjuje se kontinuirani rad sa mrežnim naponom 230V.

Aktiviranje pritiskom na taster, prebacivanje kontakata (uklj./isklj.), struja (0 (4) -20mA, ulazna ili silazna linearno) i regulacija frekvencije. Pumpa nudi širok opseg kapaciteta od 45 do 11000 ml/h pri maksimalnom pritisku od 1,5 bara. Opseg snabdevanja je beskrajno promenljiv preko regulatora ili dva potenciometra na pumpi. Sa integrisanom dozirnom pumpom crevom (d 8mm) i cevnim priključkom (4/6 mm).

Ulaz za kanistere sa niskim nivoom signala i izlazne greške su na raspolaganju, slomljena cev se automatski detektuje.

Pumpa obezbeđuje kontinuirani rad i odlikuje se visokom toplotnom otpornošću. Ventilacija je jednostavna pritiskom na dugme i može dozirati od oko 100 % kapaciteta u minuti, takođe pritiskom na dugme. Radni uslovi se signaliziraju putem LEDa.

Garancija 2 godine

Mikroprocesorski kontrolisana peristaltička dozirna pumpa dinodos EASY za doziranje tečnih hemikalija za tretman bazenske vode.

Kapacitet do 4.5 l/h sa kontra pritiskom 1.5 bar, regulacija brzine preko mikrokontrolera (GCL tehnologije), 230V, motor, uklj. cevni set za pumpe. Omogućava kontinuirani rad kod doziranja svih vrsta tečnih rastvora.

Kapaciteta do 4,5 l/h pritiska od 1,5 bara, digitalno upravljanje brzine preko mikrokontrolora (GCL tehnologija), 230 V, sinhroni motor, uklj. set cevi za pumpe.

Tehničke karakteristike:

Zaštita:                                        IP 65

Napajanje:                                  230 V, +/- 10%, 50/60 Hz

Potrošnja energije:                    cca. 5 VA max.

Kapacitet pumpe:                      crevo pumpe  8.0 mm cca. 2 – 75ml/min = max. 4,5 l/h (kontra pritisak 1,5 bar)

Pritisak:                                       max. 1,5 bar

Usisna visina:                             max. 1,8 m

Klasa zaštite:                              II

IP kod:                                         IP 65

Dimenzije (w x h x d):                65 x 135 x 85 mm

Težina:                                         cca. 0,6 kg

Temperatura okoline:               10°C – 50°C max.

Usisni priljučak /dozirne cevi:  DN4, 6 x 4 mm

Garancija:                                    2 god.